Yêu cầu hệ thống đối với Autodesk 3ds Max 2019 đến 2024

Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao

Yêu cầu hệ thống đối với Autodesk 3ds Max 2019 đến 2024

09:37:27 04-09-2023 | Lượt xem: 698

Yêu cầu hệ thống đối với Autodesk 3ds Max 2019

Giải pháp:

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2019 được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64-bit sau và tối thiểu yêu cầu hệ thống có phần cứng 64-bit sau:

Phần mềm

Hệ điều hành

Hệ điều hành Microsoft® Windows® 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 và Windows 10 Professional

Trình duyệt

Autodesk khuyến nghị phiên bản mới nhất của các trình duyệt web sau để truy cập vào nội dung bổ sung trực tuyến:

 • Microsoft® Edge

 • Google Chrome™

 • Microsoft® Internet Explorer®

 • Mozilla® Firefox®

Phần cứng

CPU

Bộ xử lý đa lõi Intel® hoặc AMD® 64-bit với tập lệnh SSE4.2

Phần cứng đồ họa

Tham khảo Phần cứng được chứng nhận 3ds Max để biết danh sách chi tiết các hệ thống và card đồ họa được đề xuất

RAM

RAM tối thiểu 4 GB (khuyến nghị 8 GB trở lên)

Dung lượng ổ đĩa

6 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt

Thiết bị trỏ

Chuột ba nút

Yêu cầu hệ thống đối với Autodesk 3ds Max 2020

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2020 được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64-bit sau và tối thiểu yêu cầu hệ thống có phần cứng 64-bit sau:

Phần mềm

Hệ điều hành

Hệ điều hành Microsoft® Windows® 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 và Windows 10 Professional

Trình duyệt

Autodesk khuyến nghị phiên bản mới nhất của các trình duyệt web sau để truy cập vào nội dung bổ sung trực tuyến:

 • Microsoft® Edge

 • Google Chrome™

 • Microsoft® Internet Explorer®

 • Mozilla® Firefox®

Phần cứng

CPU

Bộ xử lý đa lõi Intel® hoặc AMD® 64-bit với tập lệnh SSE4.2

Phần cứng đồ họa

Tham khảo Phần cứng được chứng nhận 3ds Max để biết danh sách chi tiết các hệ thống và card đồ họa được đề xuất

RAM

RAM tối thiểu 4 GB (khuyến nghị 8 GB trở lên)

Dung lượng ổ đĩa

9 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt

Thiết bị trỏ

Chuột ba nút

Yêu cầu hệ thống đối với Autodesk 3ds Max 2021

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2021 được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64-bit sau và tối thiểu yêu cầu hệ thống có phần cứng 64-bit sau:

Phần mềm

Hệ điều hành

Microsoft® Windows® 10 64-bit. Xem Vòng đời Hỗ trợ Sản phẩm của Autodesk để biết thông tin hỗ trợ.

Trình duyệt

Autodesk khuyến nghị phiên bản mới nhất của các trình duyệt web sau để truy cập vào nội dung bổ sung trực tuyến:

 • Microsoft® Edge

 • Google Chrome™

 • Microsoft® Internet Explorer®

 • Mozilla® Firefox®

Phần cứng

CPU

Bộ xử lý đa lõi Intel® hoặc AMD® 64-bit với tập lệnh SSE4.2

Phần cứng đồ họa

Tham khảo Phần cứng được chứng nhận 3ds Max để biết danh sách chi tiết các hệ thống và card đồ họa được đề xuất

RAM

RAM tối thiểu 4 GB (khuyến nghị 8 GB trở lên)

Dung lượng ổ đĩa

9 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt

Thiết bị trỏ

Chuột ba nút


Yêu cầu hệ thống cho Autodesk 3ds Max 2022

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2022 được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64-bit sau và tối thiểu yêu cầu hệ thống có phần cứng 64-bit sau:

Phần mềm

Hệ điều hành

Microsoft® Windows® 10 64-bit. Xem Vòng đời Hỗ trợ Sản phẩm của Autodesk để biết thông tin hỗ trợ.

Trình duyệt

Autodesk khuyến nghị phiên bản mới nhất của các trình duyệt web sau để truy cập vào nội dung bổ sung trực tuyến:

 • Microsoft® Edge

 • Google Chrome™

 • Microsoft® Internet Explorer®

 • Mozilla® Firefox®

Phần cứng

CPU

Bộ xử lý đa lõi Intel® hoặc AMD® 64-bit với tập lệnh SSE4.2

Phần cứng đồ họa

Tham khảo Phần cứng được chứng nhận 3ds Max để biết danh sách chi tiết các hệ thống và card đồ họa được đề xuất

RAM

RAM tối thiểu 4 GB (khuyến nghị 8 GB trở lên)

Dung lượng ổ đĩa

9 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt

Thiết bị trỏ

Chuột ba nút

Yêu cầu hệ thống cho Autodesk 3ds Max 2023

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2023 được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64-bit sau và tối thiểu yêu cầu hệ thống có phần cứng 64-bit sau:

Phần mềm

Hệ điều hành

Microsoft® Windows® 11 và Windows 10 64-bit. Xem Vòng đời Hỗ trợ Sản phẩm của Autodesk để biết thông tin hỗ trợ.

Trình duyệt

Autodesk khuyến nghị phiên bản mới nhất của các trình duyệt web sau để truy cập vào nội dung bổ sung trực tuyến:

 • Microsoft® Edge

 • Google Chrome™

 • Microsoft® Internet Explorer®

 • Mozilla® Firefox®

Phần cứng

CPU

Bộ xử lý đa lõi Intel® hoặc AMD® 64-bit với tập lệnh SSE4.2

Phần cứng đồ họa

Tham khảo Phần cứng được chứng nhận 3ds Max để biết danh sách chi tiết các hệ thống và card đồ họa được đề xuất

RAM

RAM tối thiểu 4 GB (khuyến nghị 8 GB trở lên)

Dung lượng ổ đĩa

9 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt

Thiết bị trỏ

Chuột ba nút


Yêu cầu hệ thống cho Autodesk 3ds Max 2024

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2024 được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64-bit sau và tối thiểu yêu cầu hệ thống có phần cứng 64-bit sau:

Phần mềm

Hệ điều hành

Microsoft® Windows® 11 và Windows 10 64-bit. Xem Vòng đời Hỗ trợ Sản phẩm của Autodesk để biết thông tin hỗ trợ.

Trình duyệt

Autodesk khuyến nghị phiên bản mới nhất của các trình duyệt web sau để truy cập vào nội dung bổ sung trực tuyến:

 • Microsoft® Edge

 • Google Chrome™

 • Microsoft® Internet Explorer®

 • Mozilla® Firefox®

Phần cứng

CPU

Bộ xử lý đa lõi Intel® hoặc AMD® 64-bit với tập lệnh SSE4.2

Phần cứng đồ họa

Tham khảo Phần cứng được chứng nhận 3ds Max để biết danh sách chi tiết các hệ thống và card đồ họa được đề xuất

RAM

RAM tối thiểu 4 GB (khuyến nghị 8 GB trở lên)

Dung lượng ổ đĩa

9 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt

Thiết bị trỏ

Chuột ba nút


Đối tác của chúng tôi

0984 741 740