Điều khoản và điều kiện | Vi Tính Miền Nam

Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

I. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

  1. Cảm ơn khách hàng đã quan tâm đến điều khoản dịch vụ và sử dụng của cửa hàng Vi Tính Miền Nam. Giới thiệu 1 chút về Vi Tính Miền Nam là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về máy tính như máy tính chơi game, máy tính văn phòng, máy tính thiết kế, máy đồng bộ DELL, HP …

  2. Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Vi Tính Miền Nam, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Vi Tính Miền Nam dưới đây.

  3. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Vi Tính Miền Nam hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Vi Tính Miền Nam ngay lập tức.

II. Truy cập Vi Tính Miền Nam

  1. Vi Tính Miền Nam bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Vi Tính Miền Nam cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Vi Tính Miền Nam mà không cần báo trước.

  2. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Vi Tính Miền Nam, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

  3. Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Vi Tính Miền Nam là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Vi Tính Miền Nam thông qua Website vitinhmiennam.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Vi Tính Miền Nam

III. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Vi Tính Miền Nam, mà không có sự cho phép trước của Vi Tính Miền Nam. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Vi Tính Miền Nam không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Vi Tính Miền Nam.

IV. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Vi Tính Miền Nam cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Vi Tính Miền Nam cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

V. Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.

VI. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Vi Tính Miền Nam sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và những dịch vụ của Vi Tính Miền Nam

Mọi thông tin thắc mắc, góp ý, bổ sung về điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ đến email của chúng tôi: vitinhmiennam.com@gmail.com

Tin tức mới nổi bật

Đối tác của chúng tôi

0909 27 41 40