Chuyển đổi hàng thành cột & cột thành hàng trong Google trang tính

Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao

Chuyển đổi hàng thành cột & cột thành hàng trong Google trang tính

10:08:18 17-11-2023 | Lượt xem: 128

Chuyển đổi trong Google Trang tính có nghĩa là chuyển đổi bảng dọc thành bảng ngang (cũng như ngang thành dọc). Nói cách khác, đó là khi bạn chuyển đổi hàng và cột trong Google Trang tính.

Có hai cách để chuyển đổi hàng thành cột trong Google Trang tính (và cả cột thành hàng).

Sử dụng menu Google Trang tính để chuyển hàng thành cột và ngược lại

1. Chọn dữ liệu bạn muốn chuyển đổi trong Google Trang tính và sao chép dữ liệu đó vào bảng nhớ tạm.

  • Ghi chú. Hãy chắc chắn để chọn tiêu đề là tốt.

  • Mẹo. Bạn có thể sao chép dữ liệu bằng cách nhấn Ctrl+C trên bàn phím của bạn hoặc sử dụng tùy chọn liên quan từ menu ngữ cảnh:

Chọn dữ liệu bạn muốn chuyển đổi

2. Tạo một trang tính mới (hoặc chọn bất kỳ vị trí nào khác cho bảng mới trong tương lai của bạn) và chọn ô ngoài cùng bên trái của nó.

3. Nhấp chuột phải vào ô ngoài cùng bên trái và chọn Dán đặc biệt > Chuyển đổi từ menu ngữ cảnh:

Nhấp chuột phải vào ô ngoài cùng bên trái

Phạm vi bạn đã sao chép sẽ được chèn nhưng bạn sẽ thấy Google Trang tính đã chuyển các cột thành hàng:

Phạm vi bạn đã sao chép sẽ được chèn

  • Mẹo. Nếu bảng Google Sheets của bạn gồm các hàng mà bạn cần xoay thành cột thì cách trên cũng thực hiện tương tự. Trong cả hai trường hợp, Google Trang tính sẽ xoay hàng thành cột và cột thành hàng cùng một lúc.

Chức năng chuyển đổi của Google Trang tính

Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu có một chức năng Google Trang tính dành riêng cho mục đích này phải không? Nó được gọi là TRANSPOSE và nó chỉ cần dữ liệu bạn cần để chuyển đổi:)

Ở đây, đặt con trỏ vào ô nơi bảng tương lai sẽ bắt đầu - A9 - và nhập công thức sau vào đó:

=TRANSPOSE(A1:E7)

A1:E7 là một phạm vi có trong bảng ban đầu.

A9 - ô có TRANSPOSE của Google Trang tính - trở thành ô ngoài cùng bên trái của bảng mới, nơi các hàng và cột đổi vị trí cho nhau:

Chức năng chuyển đổi của Google Trang tính

Ưu điểm chính của phương pháp này là khi bạn thay đổi dữ liệu trong bảng gốc, các giá trị trong bảng được chuyển đổi cũng sẽ thay đổi.

Mặt khác, phương pháp đầu tiên tạo ra một "bức ảnh" của bảng gốc ở trạng thái duy nhất của nó.

Bất kể bạn chọn cách nào, cả hai đều giúp bạn thoát khỏi việc sao chép thủ công từng hàng/cột. Vì vậy, hãy thoải mái sử dụng cái bạn thích nhất.

Hy vọng bạn sẽ thành công!


Đối tác của chúng tôi

0984 741 740