Cách làm cong một đường thẳng trong Illustrator

Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao

Cách làm cong một đường thẳng trong Illustrator

13:46:13 19-04-2024 | Lượt xem: 335

Trong hướng dẫn sau, bạn sẽ học cách vẽ một đường cong trong Illustrator bằng các kỹ thuật khác nhau.

1. Cách vẽ đường cong trong Illustrator

Bước 1

Chọn Pen Tool (P), nhấp một lần để thêm điểm bắt đầu của đường thẳng, sau đó nhấp và kéo để làm cong đường thẳng.

Cách vẽ đường cong 1

Bước 2

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Curvature Tool (Shift-Tilde) vì nó tự động tạo các đường cong. Sử dụng các cú nhấp chuột đơn giản để tạo đường cong trong Illustrator.

Cách vẽ đường cong 2

Bước 3

Một công cụ khác mà bạn có thể sử dụng để tạo đường cong trong Illustrator là Arc Tool. Chọn nó từ Thanh công cụ của bạn và chỉ cần nhấp và kéo để dễ dàng tạo đường cong trong Illustrator.

Cách vẽ đường cong 3

2. Cách vẽ đường cong trong Illustrator

Bước 1

Để tạo đường cong cho một đường hiện có, bạn sẽ cần Công cụ Điểm neo (Shift-C). Chọn nó và chỉ cần nhấp và kéo đường của bạn để làm cong nó.

Cách vẽ đường cong trong Illustrator 1

Giữ phím Shift khi bạn nhấp và kéo để hạn chế độ cong của đường thẳng.

Cách vẽ đường cong trong Illustrator 2

Bạn cũng có thể nhấp vào từng điểm neo để biến đường thẳng thành đường cong trong Illustrator.

Cách vẽ đường cong trong Illustrator 3

3. Cách tạo đường cong trong Illustrator bằng hiệu ứng

Bước 1

Chọn đường nét của bạn và đi tới Effect > Warp > Arc, sau đó thử nghiệm với các cài đặt đó để thêm độ cong. Hãy thử một số hiệu ứng Warp khác để áp dụng các độ cong khác nhau.

Cách tạo đường cong trong Illustrator bằng hiệu ứng 1

Bước 2

Chọn đường nét của bạn và đi tới Effect > Distort & Transform > Zig Zag, sau đó thử nghiệm với các cài đặt để thêm độ cong.

Cách tạo đường cong trong Illustrator bằng hiệu ứng 2

Hoàn thành

Bây giờ bạn đã học cách tạo đường cong trong Illustrator, hãy thoải mái sử dụng những kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn nhé! Hy vọng bạn thực hiện thành công.

Đối tác của chúng tôi

0984 741 740