Cách tạo hiệu ứng đám mây trong Photoshop

Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao Chuyên Lắp Ráp, Cài Đặt Bộ Máy Tính Cho Văn Phòng, Gamer, Đồ Họa Cao

Cách tạo hiệu ứng đám mây trong Photoshop

10:53:11 20-11-2023 | Lượt xem: 120

Tìm hiểu cách tạo hiệu ứng đám mây trong Photoshop bằng cách sử dụng cọ đám mây đơn giản và họa tiết bầu trời với những đám mây mịn màng.

1. Cách thêm nền đám mây

Bước 1

Chúng ta sẽ bắt đầu hướng dẫn cách tạo đám mây có nền trong Photoshop. Tạo một tài liệu mới có kích thước 1000 x 600 px. Tạo một lớp mới và thêm hình ảnh có sẵn Bầu trời xanh với những đám mây.

Sử dụng hình ảnh lớn và đảm bảo trung tâm bầu trời xanh có ít đám mây hơn. Gọi lớp này là Clouds Background.

Clouds Background

Bước 2

Thêm Color Overlay vào Clouds Background layer, sử dụng màu #3dacfa.

Thêm Color Overlay

Bước 3

Thêm lớp điều chỉnh Levels để làm cho Clouds Background sáng hơn trong Photoshop.

Thêm lớp điều chỉnh Levels

2. Cách tạo cọ đám mây

Bước 1

Để tạo hiệu ứng mây này, chúng ta cần sử dụng cọ đám mây. Chúng ta sẽ tạo một cọ đám mây đơn giản bằng cách sử dụng Soft Round Brush.

Vì vậy, hãy chọn Brush Tool và chọn Soft Round Brush từ danh sách các cọ vẽ. Chuyển đổi bảng Brush và nhấp vào Brush Tip Shape để đặt Khoảng cách.

Nhấp vào Shape Dynamics và đặt Size Jitter, Angle Jitter, Roundness Jitter, và Minimin Roundness.

Nhấp vào Shape Dynamics

Bước 2

Nhấp vào Scattering và đặt Scatter trên cả hai trục và Count Jitter thành 40%. Bạn có thể phải điều chỉnh các cài đặt này nếu bạn sử dụng cọ lớn hơn.

Nhấp vào Scattering

Bước 3

Để lưu cọ vẽ, hãy nhấp vào tùy chọn New Brush Preset.

nhấp vào tùy chọn New Brush Preset

Đặt tên cho brush của bạn là Clouds Brush.

Đặt tên cho brush của bạn là Clouds Brush.

3. Cách tạo chữ đám mây

Hiệu ứng chữ đám mây này là một trong những hiệu ứng văn bản Photoshop được yêu thích và nó không khó thực hiện, như bạn sẽ thấy trong các bước tiếp theo.

Bước 1

Để tìm hiểu cách tạo văn bản trên đám mây, trước tiên hãy thêm văn bản của bạn trên một lớp mới. Sử dụng màu sắc #000000.

thêm văn bản của bạn trên một lớp mới

Bước 2

Nhấp chuột phải vào lớp Clouds Text và chọn Rasterize Type.

Nhấp chuột phải vào lớp Clouds Text

Bước 3

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và đặt Radius thành 3,6 pixel.

đặt Radius thành 3,6 pixel

Bước 4

Đi tới Filter > Distort > Ripple và đặt Số tiền khoảng 55%. Bạn có thể áp dụng lại Gaussian blur filter và bộ lọc Ripple để tạo hiệu ứng văn bản có mây.

áp dụng lại bộ lọc làm mờ Gaussian

Bước 5

Nhấn Shift-Control-N để tạo một lớp mới. Đặt tên cho lớp này là Clouds Effect.

Chọn Brush Tool và sử dụng Clouds brush để thêm hiệu ứng đám mây xung quanh văn bản. Chọn màu cho #000000 cọ vẽ.

Để tạo hiệu ứng đám mây, hãy sử dụng các mức Opacity khác nhau (khoảng 30%) và vẽ lên cùng một khu vực nhiều lần.

Nhấn Shift-Control-N

Đừng lo lắng về kết quả - bạn sẽ có cơ hội điều chỉnh hiệu ứng Photoshop kết cấu đám mây trong các bước tiếp theo.

Bước 6

Chọn Clouds text và các Clouds effect layers, sau đó nhấp chuột phải và chọn Convert to Smart Object.

Chọn Clouds text

Bước 7

Đặt chế độ hòa trộn của đối tượng thông minh cloud effect thành Overlay và Opacity thành 90%.

Ngoài ra, hãy thêm các kiểu lớp này vào đối tượng thông minh Clouds effect: Drop Shadow , Inner Shadow , Outer Glow , Inner Glow , Bevel and Emboss và Satin. Các màu sử dụng cho layer style là #ffffffvà #000000.

Drop Shadow

Inner shadow

Outer glow

Inner glow

bevel and emboss

Satin

Bạn có thể điều chỉnh kiểu lớp theo ý thích của mình. Nó cũng phụ thuộc vào kích thước văn bản của bạn. Bởi vì chúng tôi đang sử dụng các chi tiết được vẽ bằng tay nên chúng tôi sẽ không có được hiệu ứng giống nhau hai lần.

Chọn kiểu layer yêu thích

4. Cách tạo họa tiết đám mây trong Photoshop

Bước 1

Bây giờ, hãy tạo một kết cấu Photoshop đám mây. Tạo một lớp mới và gọi nó là Clouds Text. Tô màu cho lớp này #ffffff.

Đặt Foreground Color thành #ffffffMàu nền thành #000000. Để tạo họa tiết đám mây, hãy đi tới Filter > Render > Clouds.

Tạo một lớp mới và gọi nó là Clouds Text

Bước 2

Nhân đôi lớp Clouds Text và gọi nó là Clouds Overlay.

Nhân đôi lớp Clouds Text

Bước 3

Ẩn lớp Clouds Overlay bây giờ. Nhấp chuột phải vào lớp Clouds Text và chọn Create Clipping Mask. Đặt chế độ hòa trộn của Clouds Texture thành Lighter Color.

Ẩn lớp Clouds Overlay

Bước 4

Đi tới Image > Adjustments > Levels và chọn cài đặt bạn thích.

Đi tới hình ảnh

Bước 5

Làm cho lớp Clouds Overlay hiển thị trở lại và đặt chế độ hòa trộn thành Screen.

Làm cho lớp Clouds Overlay

Bước 6

Để điều chỉnh độ tương phản của kết cấu đám mây, hãy thêm điều chỉnh Levels chỉ dành cho lớp Clouds Overlay.

thêm điều chỉnh Levels

Bạn cũng có thể thay đổi kích thước và di chuyển lớp Clouds Overlay theo ý thích của mình.

5. Cách thêm Flying Birds

Tạo một lớp mới và thêm hình ảnh có sẵn Flying Birds. Nhấn Control-I để đảo màu của những con chim từ đen sang trắng. Đặt chế độ hòa trộn thành Screen, độ mờ 90%.

Sau đó sử dụng Eraser Tool để chỉ giữ lại một vài con chim.

sử dụng Eraser Tool

6. Cách thêm hiệu ứng màu sắc, độ tương phản và làm sắc nét

Bước 1

Thêm lớp điều chỉnh Color Fill bằng cách sử dụng màu #0096ec. Đặt chế độ hoà trộn thành Color và Opacity thành 48%.

Thêm lớp điều chỉnh Color Fill

Bước 2

Thêm lớp điều chỉnh Hue/Saturation nếu bạn muốn thay đổi tông màu xanh lam, giảm độ bão hòa màu,...

Thêm lớp điều chỉnh Hue/Saturation

Bước 3

Để tăng độ tương phản của hiệu ứng đám mây, hãy thêm điều chỉnh Levels.

tăng độ tương phản

Bước 4

Để hoàn thiện bức ảnh, bạn có thể thêm hiệu ứng làm sắc nét. Nhấn Shift-Control-Alt-E để tạo một bản sao của tất cả các lớp hiển thị được hợp nhất. Gọi lớp này là High Pass.

Vào Filter > Other > High Pass và đặt Radius thành 2 pixels.

đặt Radius thành 2 pixels

Bước 5

Đặt chế độ hòa trộn của lớp High Pass thành Overlay.

Đặt chế độ hòa trộn của lớp High Pass thành Overlay.

7. Cách tạo hình đám mây trong Photoshop

Bước 1

Bây giờ hãy xem cách tạo đám mây trong Photoshop. Để tạo hình dạng đám mây, hãy đi tới đối tượng thông minh Clouds Effect. Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của nó để mở nó.

Nhấp đúp vào hình thu nhỏ

Bước 2

Ẩn các lớp văn bản và thêm hình ảnh Hummingbird bên trong đối tượng thông minh.

Ẩn các lớp văn bản

Bước 3

Đối với hình dạng con chim, hãy làm theo các bước tương tự như bạn đã làm với Clouds Text. Đầu tiên, vào Filter > Blur > Gaussian Blur và đặt Radius thành 3,6 pixel.

Thứ hai, thêm hiệu ứng Ripple. Đi tới Filter > Distort > Ripple và đặt Amount khoảng 55%. Các cài đặt này có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước và hình dạng của bạn.

Cuối cùng, vẽ lên hình đó bằng cách sử dụng Clouds brush.

vẽ lên hình đó bằng cách sử dụng Clouds brush

Bước 4

Để xem kết quả hình dạng đám mây, hãy lưu đối tượng thông minh và đóng nó lại.

xem kết quả hình dạng đám mây

Bước 5

Đối với mọi thay đổi bạn thực hiện đối với nội dung của đối tượng thông minh hoặc đối với các lớp khác như nền, bạn phải thay thế lớp High Pass.

Vì vậy hãy xóa lớp High Pass và tạo một lớp mới. Nhấn Shift-Control-Alt-E để tạo một bản sao của tất cả các lớp hiển thị được hợp nhất với nhau. Gọi lớp này là High Pass.

Vào Filter > Other > High Pass và đặt Radius thành 2 pixels. Đặt chế độ hòa trộn của lớp này thành Overlay để tạo hiệu ứng sắc nét.

thay thế lớp High Pass

Bây giờ bạn biết cách tạo đám mây trong Photoshop chưa?

Trong hướng dẫn về đám mây Photoshop này, bạn đã học cách tạo văn bản đám mây và hình dạng đám mây trong Photoshop. Cloudy effect là một trong những hiệu ứng Photoshop được yêu thích và bạn có thể sử dụng nó trong rất nhiều dự án thiết kế đồ họa.

Hy vọng bạn thích hướng dẫn Photoshop hiệu ứng đám mây này.

Kết quảĐối tác của chúng tôi

0984 741 740